Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia


Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych realizuje szereg przedsięwzięć, zarówno samodzielnie jak i we współpracy z innymi podmiotami. Do najważniejszych projektów realizowanych przez ISES należą:

Kongres Makroekonomiczny

http://www.kongresmakroekonomiczny.pl

Co robimy?

Jako stowarzyszenie absolwentów najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce czujemy się zobowiązani do wnoszenia merytorycznego wkładu w życie gospodarcze i społeczne naszego kraju. Wychodząc naprzeciw wzmożonemu zainteresowaniu makroekonomią oraz wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka, postanowiliśmy powołać Kongres Makroekonomiczny.

Współpraca

Kongres Makroekonomiczny organizujemy we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Finansów i Makroekonomii oraz Katedrą Finansów Międzynarodowych przy SGH w Warszawie. Konferencja odbywa się corocznie w listopadzie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Cele

W swojej idei Kongres Makroekonomiczny ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów – młodych ludzi rozpoczynających aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Stanowiąc cykliczną platformę wymiany myśli i doświadczeń, Kongres Makroekonomiczny ma szansę przyczynić się do poprawy jakości i efektywności przyszłych decyzji podejmowanych na istotnych dla polskiego dobrobytu stanowiskach.

Warsztaty Poznaj i rozwikłaj zagadki ekonomii i finansów

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/utw/Strony/default.aspx

Co robimy?

Prowadzimy cykl warsztatów ekonomcznych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia koncentrują się na aktualnych oraz kluczowych zagadnieniach, które mają wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo. Cykl zajęć składa się z 5 bloków tematycznych po 1,5 godziny każdy. Prowadzącymi są pasjonaci ekonomii i finansów, będący absolwentami oraz doktorantami czołowych polskich uczelni (w tym SGH), zrzeszeni w ramach Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Współpraca

Cykl warsztatów Poznaj i rozwikłaj zagadki ekonomii i finansów odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Cele

Założeniem cyklu warsztatów jest ukazanie w prosty i praktyczny sposób, z pozoru skomplikowanych zawiłości oraz zagadek kryjących się w ekonomii oraz finansach. Nadrzędnym celem warsztatów jest zaangażowanie uczestników w obalanie mitów dotyczących tej tematyki.

FEDK (Finanse i Ekonomia dla Każdego)

https://fedk.pl

Co robimy?

Jesteśmy patronem merytorycznym inicjatywy FEDK (Finanse i Ekonomia dla Każdego). Członkowie ISES współtworzą materiały edukacyjne m. in. dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości. Współpracowaliśmy także przy powstawaniu raportu Program poprawy świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków: Rekomendacje zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego .

Współpraca

Przy projekcie FEDK współpracujemy z Twórcami inicjatywy Finanse i Ekonomia dla Każdego, a także z Instytutem Gospodarczym i Konsumenckim INSTIGOS oraz Fundacją Pagi.

Cele

Celem nadrzędnym inicjatywy FEDK jest podnoszenie świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków.

Przegląd Ekonomiczno-Społeczny

http://pes.sknfm.pl/

Co robimy?

Przegląd Ekonomiczno-Społeczny (PES) jest czasopismem naukowym powstałym w 2006 r. z inicjatywy dr. Michała Konopczaka, współzałożyciela i pierwszego Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych. W 2007 r. czasopismo zostało oficjalnie zarejestrowane w sądzie jako Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny pod numerem ISSN 1897-1245. Od 2010 r. wydawane jest również w wersji papierowej. W 2015 r. zgodnie z pomysłem Prezesa Honorowego ISES, dr hab., prof. SGH Cezarego Wójcika, zmieniono nazwę periodyku na Przegląd Ekonomiczno-Społeczny . Członkowie Instytutu Studiów Ekonomiczo-Społecznych pełnią rolę recenzentów nadsyłanych artykułów w procesie podwójnie ślepej recenzji (double blind review).

Od 2017 r. organizowany jest Konkurs o Nagrodę Instytutu Studiów-Ekonomiczno-Społecznych za najlepszy artykuł opublikowany na łamach “Przeglądu Ekonomiczno-Społecznego”. Nagrodą Główną w Konkursie jest pióro wieczne.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

dr hab., prof. SGH Cezary Wójcik (Przewodniczący)
dr Michał Konopczak
Marta Korczak
Sebastian Wieczorek

Laureatami I edycji Konkursu w 2017 r. zostali:

Damian Jelito (Nagroda Główna)
Aleksander Nosarzewski (Wyróżnienie)

Laureatami II edycji Konkursu w 2018 r. zostali:

Kevin Brandhorst, Michał Ledóchowski i Krzysztof Wilgucki (Nagroda Główna)
Weronika Rec (Wyróżnienie)

Laureatami III edycji Konkursu w 2019 r. zostali:

Ewelina Łuniewska, Aleksandra Petrykiewicz i Agata Trzeciak (Nagroda Główna)
Rafał Chmura i Szymon Wieczorek (Wyróżnienie)

Laureatami IV edycji Konkursu w 2020 r. zostali:

Rafał Chmura (Nagroda Główna)
Filip Lubiński (Wyróżnienie)

Laureatami V edycji Konkursu w 2021 r. zostali:

Maciej Mach (Nagroda Główna)
Paulina Masternak (Wyróżnienie)

Współpraca

Przegląd Ekonomiczno-Społeczny (PES) jest czasopismem naukowym wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii we współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Cele

Przegląd Ekonomiczno-Społeczny (PES) jest periodykiem, którego celem jest umożliwienie ambitnym studentom oraz doktorantom postawienia pierwszego kroku na drodze do kariery naukowej poprzez opublikowanie artykułu, który wcześniej przeszedł proces podwójnie anonimowej recenzji (double blind review).

Reforma dla Polski

http://www.sknfm.pl/reforma-dla-polski/

Co robimy?

Reforma dla Polski to cykl comiesięcznych spotkań, podczas których prowadzone są dyskusje o kondycji otoczenia instytucjonalnego Polski ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i administracji publicznej. Reforma dla Polski jest inicjatywą apolityczną skupiającą ludzi o różnych poglądach, przemieniającą różnice w źródło pomysłów i energii do działania, w przekonaniu, że „to co nas różni, może być podstawą realizacji tego, co nas łączy”.

Współpraca

Spotkania w ramach Reformy dla Polski są organizowane w ścisłej współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Finansów i Makroekonomii.

Cele

Celem Reformy dla Polski jest stworzenie forum wymiany poglądów między środowiskiem akademickim, administracją publiczną i biznesem, aby realizować misję Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych, do której w szczególności należy przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitoring Makroekonomiczny

http://mme.sknfm.pl/

Co robimy?

Monitoring Makroekonomiczny to miesięcznik składający się z dwóch części – komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz artykułów redakcji. Członkowie Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych pełnią funkcję konsultantów merytorycznych tego projektu.

Współpraca

Monitoring Makroekonomiczny jest wydawany i redagowany przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii we współpracy merytorycznej z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Cele

Celem Monitoringu Makroekonomicznego jest przybliżenie studentom bieżących wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji procesów makroekonomicznych.