Kontakt

Kontakt


 

Adres pierwszego kontaktu

info@ises.edu.pl

 

Forma prawna Instytutu

Stowarzyszenie Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest stowarzyszeniem zwykłym z siedzibą w Warszawie, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach . Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Na mocy statutu Stowarzyszenie posługuje się nazwą skróconą ISES. W języku angielskim Stowarzyszenie posługuje się nazwą Institute for Social and Economic Studies .

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

KRS: 0000286981
NIP: 1132690054
REGON: 141118790

 

Rachunek bankowy

02 2130 0004 2001 0421 2908 0001
VW Bank Polska S.A.
Kod SWIFT: INGBPLPW