Ludzie ISES

Ludzie ISES


Stowarzyszenie Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych liczy obecnie ponad 50 członków, którymi są absolwenci najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. W Stowarzyszeniu działa wielu ludzi nauki (w tym jeden profesor nadzwyczajny, kilkoro doktorów i kilkunastu doktorantów). Członkowie Stowarzyszenia w większości są związani zawodowo z instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, sektorem bankowym, consultingiem oraz działami analitycznymi największych korporacji. Władze ISES składają się z Prezesa Honorowego, 5-osobowego Zarządu oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej.


dr hab. CEZARY WÓJCIK, prof. SGH

PREZES HONOROWYZałożyciel i dyrektor Center for Leadership, profesor przywództwa i finansów SGH. Studiował na Uniwersytecie Harvarda, gdzie m.in. ukończył Master Class for Leadership Educators. Jest także absolwentem programów z zakresu zarządzania i przywództwa na IESE Business School i HEC Paris.

Wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government, gdzie był również członkiem zespołu dydaktycznego flagowego kursu z przywództwa dla wyższej kadry menadżerskiej sektora publicznego i prywatnego Był członkiem Rady Makroekonomicznej oraz doradcą Ministra Finansów i Prezesa NBP, a także głównym doradcą banku WestLB.

W przeszłości pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Dyrektora Biura ds. Integracji ze strefą euro. Pracował także w Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii, Narodowym Banku Polskim oraz Ministerstwie Finansów. Laureat nagrody tygodnika „Polityka”, dwukrotny stypendysta Fullbrighta, laureat nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW.MACIEJ WYSOCKI

PREZES ZARZĄDUAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (licencjat i magisterium) na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, a obecnie doktorant SGH w Kolegium Gospodarki Światowej. Finalista I edycji ogólnopolskiego konkursu „Wiedzą Pisane” w obszarze finansów zorganizowanego przez PZU S.A. Zawodowo związany z administracją rządową, urzędnik służby cywilnej. Od 2016 r. Prezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES).MARTA SKIBA

WICEPREZES ZARZĄDUEkonomistka w Zespole Analiz Ekonomicznych EY od 2016 r. Specjalizuje się w ilościowej ocenie ekonomicznego wpływu przedsiębiorstw, branż lub inwestycji na gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem efektów regionalnych. Zajmuje się ponadto oceną ekonomicznych skutków regulacji z wykorzystaniem różnorodnych formalnych technik modelowania oraz automatyzacją autorskich narzędzi analitycznych EY.

W latach 2015-2016 pracowała w Zespole Analiz Biznesowych jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych w Polsce, gdzie odpowiadała m.in. za tworzenie statystycznych modeli prognostycznych oraz analizę i ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych. W latach 2012-2015 pracowała w PwC.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH. Ukończyła kursy The Data Science Toolbox and Machine Learning oraz Bayesian Machine Learning in Social Sciences w Barcelona Graduate School of Economics. Studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2017 r. Wiceprezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES).SZYMON WITKOWSKI

SEKRETARZ ZARZĄDUDoktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, aplikant radcowski. Specjalizuje się w zagadnieniach na pograniczu prawa oraz finansów i ekonomii, ekonomicznej analizie prawa, prawie cywilnym, handlowym i nieruchomościowym. Zarządca nieruchomości. Zawodowo związany z największą w Polsce instytucją kultury, Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, posiada doświadczenie w pracy naukowej z młodzieżą licealną, studentami i osobami starszymi.TOMASZ PIECHULA

CZŁONEK ZARZĄDUAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia (Master in Economics: Models and Methods of Quantitative Economics). Uczestnik wymiany międzynarodowej na Tajwanie. W przeszłości także Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii. Zawodowo zajmuje się analityką biznesową, BigData, analizami makroekonomicznymi, fiskalnymi oraz rynku energii.SZYMON WIECZOREK

CZŁONEK ZARZĄDUAbsolwent studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Obecnie realizuje studia magisterskie Erasmus Mundus QEM w Szkole Głównej Handlowej oraz na Universitat Autonoma de Barcelona. Pełnił funkcję wiceprezesa zarządu SKN Finansów i Makroekonomii oraz koordynatora dwóch kluczowych projektów tej organizacji – V Kongresu Makroekonomicznego oraz Monitoringu Makroekonomicznego.ALEKSANDER OLECHNOWICZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJEkonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych EY, wiceprezes zarządu fundacji naukowej CASE Białoruś, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent London School of Economics oraz SGH. Studiował zarządzanie w National Taiwan University. Wcześniej pracował w McKinsey oraz w Biurze Analiz Stosowanych Narodowego Banku Polski. Pełnił funkcję prezesa zarządu ISES.DR MICHAŁ ANTOSZEWSKI

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJDoktor nauk ekonomicznych, a wcześniej absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Ekonomia). W działalności zawodowej zajmuje się analizami makroekonomicznymi oraz modelowaniem procesów gospodarczych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych. Uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych.