Dobroczyńcy ISES

Dobroczyńcy ISES


 

Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest organizacją działającą w sferze pożytku publicznego, nie nastawioną na generowanie zysku. Instytut zajmuje się wyłącznie działalnością badawczą i edukacyjną, nie prowadzi działalności gospodarczej – nasze funkcjonowanie i rozwój możliwe jest w dużej mierze dzięki darowiznom sympatyków, takich jak Państwo.

Będziemy wdzięczni, jeżeli rozważą Państwo wsparcie ISES. Przekazane przez Państwa pieniądze będą w całości przeznaczone na realizację naszych celów statutowych . Posłużą one, w szczególności, rozwojowi nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, co stanowi misję Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

 

Rachunek bankowy ISES – darowizny

02 2130 0004 2001 0421 2908 0001
VW Bank Polska S.A.

W tytule przelewu prosimy zaznaczyć “darowizna”

Dziękujemy!

 

 

When thinking about the information that you provide next, take can you do my homework in https://domyhomework.guru/ into account your publications.