Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem studentów i pracowników naukowych, powstałym z inicjatywy członków i sympatyków Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Misja ISES

Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Reforma dla Polski: zaproszenie do uczestnictwa

Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych serdecznie zaprasza do uczestnictwa w cyklu seminariów Reforma dla Polski.

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2010 r. Prelegentem będzie inicjator przedsięwzięcia, prof. dr hab. Cezary Wójcik. Szczegółowe informacje uzyskać można na specjalnie w tym celu uruchomionej stronie http://reformadlapolski.ises.edu.pl/ bądź pod adresem poczty elektronicznej reformadlapolski@ises.edu.pl.

Subskrybuj zawartość